Menu

Inbegrepen in het forfait

Meer informatie over onze diensten in het forfait

Indien u ingeschreven bent in het forfait, zal de betaling rechtsreeks met de mutualiteit geregeld worden.

service_logo
Onze kinesitherapeuten
 • Anne-Gaëlle Pirard

 • Justine Vanwildemeersch

 • Juliette Bienvenu

 • Tullia Van Hemelrijck

Onze taak :
De kinés van het gezondheidscentrum stellen alles in werking om de zelfstandigheid van de patiënten te bevorderen door hun de nodige middelen aan te reiken; een oefenprogramma voor thuis, het verbeteren van de houding, een beter bewustzijn van hun lichaam ontwikkelen, ….

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling.

De behandeling gaat door in het gezondheidscentrum, dit om de zorg van de patiënt te optimaliseren (betere werkvoorwaarden, meer materiaal en ruimte). Bent u door gezondheidsredenen niet in staat om zich te verplaatsen, dan kan de kinesitherapeut op huisbezoek komen.

Een behandeling duurt 30 min. We vragen aangepaste kleding te dragen en om hygiënische redenen een handdoek mee te brengen.

Wij vragen om uw afspraak te respecteren en op tijd te komen, zodat we optimaal kunnen werken. Er bestaat geen mogelijkheid om uw sessie te verlengen!
Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, gelieve ons dan 24 u op voorhand te verwittigen. Dit laat ons toe onze agenda optimaal te regelen en iedereen de nodige zorg aan te bieden.

Wij hechten belang aan de opleiding van de toekomstige kinesitherapeuten en hebben regelmatig stagiaires in leer.
Tijdens het verlof van onze kinesitherapeuten stellen wij alles in werking om de continuïteit van de zorgen te behouden.

Een afspraak nemen:

Om een afspraak te kunnen maken bij de kinesitherapeut moet u een voorschrift hebben. U moet dus eerst langs bij één van onze huisartsen (of een specialist). Indien deze het nodig acht, zal hij een voorschrift kine verstrekken (twee maanden geldig).
U kan bellen of langskomen om een afspraak te nemen. Het onthaal zal samen met u de eerste afspraak inplannen, de vervolgafspraken neemt u samen met u kinesitherapeut.

service_logo
Onze verpleegkundigen
 • Brigitte Bizimana

 • Lauranne Desort

 • Mathilde Ntezimana

De verpleegsters verzekeren alle verpleegkundige zorgen zoals bloedafnames, wondzorgen, injecties, … zowel in het gezondheidscentrum of – als de patiënt zich om gezondheidsredenen niet kan verplaatsen-  op huisbezoek.

Deze zorgen maken deel uit van het forfait.

Goed om weten:

 • Bloedafnames worden gedaan bij kinderen vanaf 6 jaar.
 • Voor iedere bloedafname moet er een aanvraag zijn van een arts of specialist. Vraag ook na of u nuchter moet zijn voor de bloedafname.

Huisbezoek:

Indien u zich onmogelijk kunt verplaatsen tot in onze Gezondheidscentrum,  kan u de verpleegster vragen aan huis te komen.

Annulatie van de afspraak:

Bij afwezigheid vragen wij u om uw afspraak minstens 24u op voorhand te annuleren.

Uurrooster:

Op afspraak in het Gezondheidscentrum:

 • Maandag:  15.00 – 16.00
 • Dinsdag: 8.30 – 9.20 en van 15.00 – 16.00
 • Woensdag: 8.30 – 9.20 en van 13.00 – 14.00
 • Donderdag: 08.30 – 09.20 en van 15.00 – 16.00
 • Vrijdag: 13.00 – 14.00

Opgepast: 

De zorgen die voorgeschreven zijn door een specialist of na een hospitalisatie moeten door de verpleegsters van het gezondheidscentrum uitgevoerd worden. Zo vermijdt u terugbetalingsproblemen van uw mutualiteit.

service_logo
Onze huisartsen
 • Alexis Delwart

 • Lieve Van Der Paal

 • Sophie Vanneste

 • Dr. Sophie Petit

Wij zijn vier artsen die samenwerken in het gezondheidscentrum. Wij werken als huisarts voor het hele gezin. We verzorgen zowel kinderen, als hun ouders en grootouders.

Naast onze consultaties en afspraken, werken we ook aan gezondheidspreventie, d.w.z. dat wij tips meegeven die in het dagelijkse leven toegepast kunnen worden, waarbij we streven naar een optimale gezondheid. Daarnaast raden wij de patiënten ook aan om screenings of testen uit te voeren voor verschillende ziektes. (kanker, diabetes, hypertensie,…). We volgen ook de vaccinaties op.

U kunt bij ons terecht op afspraak. Deze kunt u ruim op voorhand plannen.
De dag zelf zijn er ook consultaties waar u de dag zelf mag bellen vanaf 8.30.
Wij voeren ook huisbezoeken uit voor diegenen die zich onmogelijk kunnen verplaatsen.
We hebben alle vier toegang tot uw medisch dossier.

service_logo
Onze sociaal assistente
 • Annick Gravelines

Het gezondheidscentrum voorziet een sociale dienst. Mevrouw Annick Gravelines is onze sociaal assistente en verpleegster.

Haar rol is om u te helpen indien:

 • u een sociale, administratieve of juridische vraag heeft
 • u hulp nodig heeft bij het invullen of aanvullen van documenten
 • u een brief niet begrijpt
 • u in een moeilijke sociale, familiale of financiële situatie zit

Een afspraak maken bij mevrouw Gravelines kan eenvoudig via het onthaal van het gezondheidscentrum. Zij kan zich verplaatsen aan huis, indien dit nodig is.

Deze dienst maakt deel uit van het forfait. Er worden hiervoor geen bijkomende kosten gevraagd. 

Niet inbegrepen in het forfait :

Deze diensten zijn toegankelijk voor iedereen en betalend. U kunt een terugbetaling vragen bij uw mutualiteit.

service_logo
Onze tandartsen
 • Jean-Luc Mauclet

 • Martine Vermeire

Wij zijn de tandartsen van het gezondheidscentrum. Wij verzorgen kinderen, volwassenen en ouderen, ongeacht of u ingeschreven bent in het forfait of niet.

Wij voeren zowel curatieve als preventieve zorgen uit, alsook vaste als afneembare protheses.

Wij werken aan de geconventioneerde tarieven en enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via het onthaal.
Indien u verhinderd bent om naar uw afspraak te komen, vragen wij om uw afspraak zo snel mogelijk te annuleren.

service_logo
Onze psycholoog
 • Nathan Walzer

Ik ben de psycholoog en psychotherapeut van het Gezondheidscentrum. Ik werk vooral met volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar. Ik ondersteun u met algemene of specifieke problematieken.

Naargelang uw vraag en noden pas ik mij aan en bied u een veilige omgeving waarin we de nodige zaken kunnen bespreken en aanpakken om zo uw welzijn te vergroten.

Mijn aanpak is als volgt: ik neem de tijd om te luisteren en om uw moeilijkheden te begrijpen om dan vervolgens samen in te grijpen om uw moeilijkheden te verminderen.

Ik ben opgeleid in de meest recente psychologische praktijken en psycho-lichamelijke technieken (relaxatie, mind-fullness, hypnotherapie,…). Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat ik tijdens mijn sessies het lichamelijk en geestelijk welzijn kan bevorderen.

Aarzel niet om een eerste afspraak te nemen om te beoordelen of ondersteuning nuttig kan zijn voor u.

De problematieken waarmee ik mijn patiënten meestal begeleid zijn:

Stressmanagement – stemmingsstoornissen – verslavingen – burn-out – vertigo – chronische pijnen – stoppen met roken – slaapstoornissen – angstaanvallen – OCD – fobieën – algemene begeleidingen

De consultatie bedraagt € 55. Vraag zeker na bij uw mutualiteit of er een gedeeltelijke tussenkomst is. 

Hij werkt ook als eerstelijnspsycholoog in het Gezondheidscentrum.

service_logo
Onze osteopaat
 • Jean-Pascal Le Pallec

Osteopathie wordt aangeraden voor het behandelen van verschillende symptomen, zoals:

 • Rugpijn, lumbago, stijve nek, geknelde zenuwen
 • Spijsverteringsmoeilijkheden
 • Pijn na een val
 • Problemen met de bloedsomloop en/of ademhaling
 • Hoofdpijn, sinusitis, duizeligheid
 • Moeilijkheden met het omgaan met stress, angsten
 • Pijn die veroorzaakt wordt na het sporten
 • Ongemakken die te wijten zijn aan de zwangerschap, de geboorte, …

Uurrooster:

 • Maandag : 8.20-14.30
 • Dinsdag : 09.40-19.20
 • Woensdag : 8.20-12.30
 • Donderdag: 8.20-12.00
 • Vrijdag: 8.30-18.40

Een consultatie bij dhr. Le Pallec komt op 49€. Na de betaling ontvangt u een attest die u bij uw mutualiteit kunt binnenbrengen voor een gedeeltelijke terugbetaling.

Vergeet zeker uw handdoek niet mee te nemen als u op consultatie komt.

Voor het raadplegen van een osteopaat heeft u geen voorschrift nodig van een arts en hoeft u niet ingeschreven te zijn in het gezondheidscentrum.

service_logo
Onze onthaal- en administratieve medewerkers
 • Nicolas Couchard

 • Isabelle Wybou

 • Nathalie Gielen

 • Estelle Loubert

 • Dominick Crespin

 • Cathy De Smet

 • Laura De Ridder

Het onthaal is het eerste contactpunt voor de patiënten. Ze luisteren naar alle patiënten, ongeacht of u ingeschreven bent of niet, zowel ter plaatse als telefonisch.

U kunt zich richten tot het onthaal met al uw vragen, voor het nemen en annuleren van afspraken, voor het betalen van de consultaties, …

De onthaalmedewerker informeert u en verbindt u door met de juiste persoon.

De administratie is vooral achter de schermen actief.

Zij helpen u met al uw vragen over terugbetalingen, uw verzekerbaarheid, uw vragen over in- en uitschrijving in het forfait, …

service_logo
Onze logopediste
 • Marie-Anne Tinant

Ik werk voornamelijk met kinderen tussen 3 en 16 jaar oud.

Re-educatie is gericht op: 

 • Mondelinge taal: vertraging van taal, spraak, dyslalie (articulatorische stoornissen), dysfasie
 • Myofunctionele therapie: tong plaatsen en atypisch slikken
 • Geschreven taal: dyslexie en dysorthografie
 • Logisch wiskundig denken: dyscalculie
 • Aandachts- en concentratiestoornis

Deze sessies zijn enkel mogelijk in het Frans.

service_logo
Onze diëtiste (Consultaties enkel in het Frans)
 • Stéphanie Lentz

Mevrouw Lentz helpt u met uw nutritionele aanpak, die voor persoonlijke of medische redenen werd aangevraagd.
De diëtiste zal u begeleiden naar een evenwichtig voedingspatroon en u helpen uw voedingsgewoontes en lichaamsbeweging aan te passen.

Ieder voedingsplan is gepersonaliseerd en aangepast aan uw noden.

De consultaties zijn open voor iedereen. Zij gaan door op maandag en dinsdag van 14u00 tot 18u30.

Tijdens de eerste consultatie wordt er gekeken naar uw actueel voedingspatroon.
Een consultatie duurt 30 minuten en kost 33€.

Vraag zeker na bij uw mutualiteit of er een gedeeltelijke tussenkomst is voor deze consultaties.