Wat als je een specialist nodig hebt ?

Wat als je een specialist nodig hebt ?

Menu

Een raadpleging bij de specialist wordt door het ziekenfonds terugbetaald. U kiest vrij welke specialist u raadpleegt. Voor een goede opvolging, vragen we om eerst de huisarts te raadplegen vooraleer u een afspraak maakt bij de specialist.